Ceļš no produkcijas ražošanas līdz saražotās produkcijas pārstrādei bioloģiskajā saimniecībā


SIA LLKC Alūksnes nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs
Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās
Apakštēma: Ceļš no produkcijas ražošanas līdz saražotās produkcijas pārstrādei bioloģiskajā saimniecībā
Mērķis: Klausītāji iegūst zināšanas par bioloģiski saražotā produkta pārstrādes nepieciešamību, par mājražotāja produkcijas virzību tirgū un atbalsta iespējām mājražotājiem
Sīkāka informācija par semināra norisi zvanot Sarmītei Svilānei pa tālruni 26384907.
Pieteikšanās VLT mājas lapā, SIA LLKC Alūksnes nodaļas birojā vai pa tālruni 64307012 vai mob.26384907.
Uzzināt vairāk.