COPA-COGECA sanāksme Briselē “Jaunais KLP 2013-2020: 1. pīlārs”, piedalās Maira Dzelzkalēja