COPA-COGECA un EK darba grupa Tiešie maksājumi un zaļināšana Briselē, piedalās Maira Dzelzkalēja


Darba grupā skatāmie jautājumi:
1) deleģētie un ieviešanas akti;
2) dalībvalstu viedokļi par KLP un LAP;
3) EK darba grupas vadītāja vēlēšanas;
4) darba grupas darba plāns.