Darba drošība mazās lauku saimniecībās


Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās
Apakštēma: Darba drošība mazās lauku saimniecībās
Mērķis: Darba drošības likumdošanas pamati, darba drošībai nepieciešamie aizsardzības līdzekļi, pirmā palīdzība.
Uzzināt vairāk.