Darba grupa Briselē: Liellopi un teļi, piedalās Raimonds Jakovickis