Darba grupa mājražotājiem Ilūkstē


Ilūkstes novada Ilūkstes KN 03.februārī notiks darba grupas sēde.Temats ”Prasības mājražošanas uzņēmumam. Mājražotāju savstarpējās sadarbības veidošana ”
Kontaktinformācija:
Marija Rēķe tel.29394131 e-pasts: marija.reke@llkc.lv