Darba grupa par priekšlikumiem MK noteikumiem Nr. 269. “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”