Darba grupas sēde Saeimā


Darba grupas sēdē Saeimā par Zemes pārvaldības likumu, grozījumiem Zemes ierīcības likumā, grozījumiem Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā.