Darba sanāksme. Tiešo N2O emisiju no slāpekļa minerālmēslu izmantošanas pētījumi tipiskos Latvijas apstākļos