Daugavas upju baseinu apgabala Konsultatīvās padomes sēde, VARAM