Demonstrējumu noslēguma seminārs “Demonstrējumu rezultāti lopkopībā 2015.gadā”


Esiet laipni aicināti piedalīties demonstrējumu noslēguma seminārā (Zālēdāju projekta) lopkopībā  “Demonstrējumu rezultāti lopkopībā 2015.gadā” š.g. 14.janvārī plkst.10.00  LLKC telpās Ozolniekos.
LLKC Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana” ietvaros.