Diskusija par sasniedzamajiem politikas mērķiem un rīcības virzieniem zemes izmantošanā no vides aizsardzības viedokļa