Diskusiju “Tiesiskais regulējums zemes dzīļu izmantošanai Latvijā – no investīciju vides perspektīvas”