Dundagā informatīvs seminārs lauksaimniekiem


LLKC Talsu nodaļa Dundagā organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem par 2016.gada aktualitātēm.
Seminārs notiks 23.martā plkst.10:00 Dundagas pilī, Pils ielā 14, Dundagā.
Galvenās tēmas: aktualitātes no Lauku atbalsta dienesta; Lauku bloku un ainavu elementu precizēšana elektroniskā un papīra formātā; demonstrējums par Lauku bloku elektronisku precizēšanu; Informācija par LEADER pieejas pasākumiem
Vairāk informācijas pie LLKC Talsu nodaļas Dundagas Lauku attīstības konsultantes Ilzes Šteines: tel.28717810; epasts: ilze.steine@llkc.lv vai pie uzņēmējdarbības konsultantes Ilzes Ventiņas: tel.29262790; epasts: ilze.ventina@llkc.lv

Uzzināt vairāk.