Durbē notiks seminārs par lauksaimniekiem būtiskām nodokļu un grāmatvedības aktualitātēm 2016. gadā


Mācības: „Lauksaimniekiem būtiskas nodokļu un grāmatvedības aktualitātes 2016.
gadā”.
Lektore: INGUNA LEIBUS, Dr.oec., LLU grāmatvedības un finanšu katedras asoc. profesore.
Ja ir jautājumi lektorei, tad var atsūtīt Maijai uz e-pastu maija@durbe.lv, vai pazvanīt un pateikt.
SEMINĀRAM OBLIGĀTA PIETEIKŠANĀS līdz 7. martam plkst.17:00, zvanot: Maijai Lankupai 26263682.
Uzzināt vairāk.