Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejas konference par Ekonomikas izaugsmi un sociālo attīstību pilsētu un lauku teritorijās