Fermu diena KALNA DAMBRĀNOS Viesītes pagastā


Zālēdāju projekta” ietvaros LLKC turpina rīkot fermu dienu pasākumus izmēģinājumos iesaistītajās saimniecībās. Aicinām 15. jūnijā uz mūsu biedru saimniecību Viesītes novada Viesītes pagastā zemnieku saimniecībā “Kalna Dambrāni”. Izmēģinājuma tēma: „Slaucamo govju izmantošanas ilguma rādītāju salīdzināšana saimniecībā izaudzētiem un iepirktiem dzīvniekiem”.

Darba kārtība:
Pirmā daļa – Viesītes novada Viesītes kultūras pilī, Smilšu ielā 2, kino konferenču zālē
Reģistrācija no plkst. 10.30

  • Fermu dienas atklāšana (Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja);
  • Informācija par z/s “Kalna Dambrāni” (Iveta Tīrumniece, z/s “Kalna Dambrāni” īpašniece);
  • Iepazīšanās ar izmēģinājuma darba gaitu z/s „Kalna Dambrāni” un iegūto datu kopsavilkuma analīze (Ziedīte Bimšteine, LLKC Jēkabpils KB vadītāja, lopkopības konsultante);
  • Slaucamo govju ilgmūžība, tās raksturojošie rādītāji (Daina Jonkus, LLU Lauksaimniecības fakultāte, Agrobiotehnoloģijas institūts, asociētā profesore, Dr. agr.);
  • Augstvērtīga ģenētika, pāru atlase pareizai buļļa izvēlei (SIA “Vidzemes veterinārais serviss”).

Otrā daļa – z/s “Kalna Dambrāni”, Viesītess pagasts, Viesītes novads

  • Vaislai ataudzējamo telīšu, nobarojamo buļļu apskate un novērtējums (Iveta Tīrumniece, z/s “Kalna Dambrāni” īpašniece);
  • Slaucamo govju grupu un ilgdzīvojošo rekordgovju apskate (Ziedīte Bimšteine, LLKC Jēkabpils KB vadītāja, lopkopības konsultante), Silvija Budena, z/s “Kalna Dambrāni” ciltslietu zootehniķe).

Fermu dienu pasākums notiks 15. jūnijā. Reģistrācija Viesītes kultūras pilī no plkst.10.30-11.00. Plānotais pasākuma ilgums līdz plkst. 15.00. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta līdz 13. jūnijam plkst. 12.00: Ziedīte Bimšteine, Jēkabpils KB vadītāja, lopkopības konsultante mob. tālr.28361750 vai e-pasts: ziedite.bimsteine@llkc.lv, vai Anita Siliņa LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja, mob. tālr. 28601061.

Pasākums – bezmaksas, norit Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas pilotprojektu īstenošana” ietvaros.