Fermu diena SIA ”Lestene”


Zālēdāju projekta fermu diena par atražošanas rādītāju ietekmējošiem faktoriem un embrionālo mirstību, kas notiks 7. oktobrī Tukuma novada, Lestenes pagasta Tautas namā un piensaimniecības kompleksā “Pienenes’’

LLKC Lopkopības kompetenču centrs Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas pilotprojektu īstenošana” jeb Zālēdāju projekta ietvaros turpina rīkot fermu dienas demonstrējumu tīkla saimniecībās.

Demonstrējuma tēma: „Atražošanas rādītājus ietekmējošie faktori un embrionālās mirstības cēloņi”. 

Fermu dienas pasākumi notiks Tukuma novada, Lestenes pagasta SIA Lestene

 7. oktobrī. Sākums plkst. 11.00.

Darba kārtība

Pirmā daļa: Lestenes Tautas namā

10.30 – 11.00 Dalībnieku reģistrācija Lestenes Tautas namā

(vadīties pēc norādēm uz ceļa)

  • Fermu dienas atklāšana (Anita Siliņa, LLKC, Lopkopības kompetenču centrs).
  • Īsa informācija par SIA LESTENE (Egīls Seņkāns, SIA LESTENE, valdes priekšsēdētājs).
  • Demonstrējuma rezultāti SIA Lestene un LLU MPS Vecauce par tēmu: „Atražošanas rādītājus ietekmējošie faktori un embrionālās mirstības cēloņi.” izmantojot iekārtas HERD NAVIGATOR un AFIMILK (Dainis Arbidāns, LLKC Lopkopības nodaļas konsultants–eksperts veterinārmedicīnā).
  • Hipokalcēmijas praktiskie aspekti (A.Gražule, l/s dzīvnieku ēdināšanas speciāliste, Alltech Latvia)
  • Neauglību ietekmējošie faktori slaucamajām govīm (Dr.vet. med.prof. L.Liepa, LLU, Veterinārmedicīnas fakultāte

2.daļa: SIA Lestene piensaimniecības kompleksā “Pienenes’’ apskate (E. Seņkāns, SIA LESTENE, valdes priekšsēdētājs)

1. Dzīvnieku novietņu mikroklimata vērtējums izmantojot digitālās tehnoloģijas (D.Arbidāns)

2. Slimību diagnostika izmantojot ekspress urīna testu (A.Gražule, I.Krakopa)

3. Iepazīstināšana ar sistēmu HERD NAVIGATOR. (P. Micāns, fermu plānošanas un modernizēšanas konsultants, De Laval)

4. Brīva diskusija.

Plānotā pasākuma ilgums līdz 16.00

Plašāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās pie Daiņa Arbidāna, LLKC konsultanta–eksperta veterinārmedicīnā, zvanot vai sūtot īsziņu uz mob. tālr. 28655398 vai rakstot uz e-pastu: dainis.arbidans@llkc.lv

vai pie Anitas Siliņas, LLKC lopkopības kompetenču centra vadītājas uz mob. tālr. 28601061

līdz 6. oktobrim, plkst. 15.00,