Fokusa grupas diskusija “Pašnodarbinātība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveide”