Gaļas liellopu audzēšana un konkurētspējas palielināšana saimniecībās


Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās
Apakštēma: Gaļas liellopu audzēšana un konkurētspējas palielināšana saimniecībās
Mērķis:  Iegūt pamatzināšanas gaļas liellopu  ganāmpulka veidošanā, audzēšanā un uzturēšanā
Programma.