GLAB sanāksme par SVID analīzi kooperācijas izveides gadījumā