Iespējas mazo saimniecību attīstībai


Tēma: Uzņēmējdarbības uzsākšana un veicināšana
Apakštēma: Iespējas mazo saimniecību attīstībai
Mērķis: Izglītot mazo saimniecību īpašniekus par pieredzi un pasākumiem, kas orientēti uz nelielo saimniecību izaugsmi un iekļaušanos tirgū, rast atbildes saimniekošanas pilnveidošanai un plānot saimniecības turpmāko darbību.
Pieteikšanās obligāta līdz 09.12.2015. anita.putka@llkc.lv vai 26511269 vai 65207071
Uzzināt vairāk.