Informācijas diena par ES lauksaimniecības produktu veicināšanas politiku