Informatīvā diena pasākumam “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”


SIA LLKC Alūksnes nodaļa organizē informatīvo semināru VLT pasākuma “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Interaktīvās programmas jauniešiem “Tu vari vairāk” ietvaros. Pasākuma dalībnieki ir jaunieši no 18 – 30 gadiem, kuriem vēlme iegūt zināšanas par uzņēmuma veidošanu.

Informācija.