Informatīvais seminārs Ķekavā par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem


ES investīciju piesaiste lauku saimniecībām
11:00 – 12:00
Investīciju pasākumi (Ieguldījumi materiālos aktīvos, Mazie lauksaimnieki, jaunie lauksaimnieki) Lielrīgas reģionālās pārvaldes, Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja Gita Austruma
12:00 – 13:00
2016. TM sezona (EPS pieteikšanās, līgumu slēgšana) Lielrīgas reģionālās pārvaldes, Eiropas Savienības tiešo maksājumu daļas vadītāja Natālija Zarkeviča
13:00 –13:30
Kafijas pauze
13:30 – 14:00
Jaunais plānošanas periods Programma Leader Lielrīgas reģionālās pārvaldes, Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja Linda Bērziņa
14:00 -15:00
Altums programmu iespējas lauku uzņēmējiem Attīstības finanšu institūcijas Altum
Uzzināt vairāk.