Informatīvs seminārs Aucē – Aktualitātes ES finansējuma piesaistei. Izmaiņas aizsargjoslu likumā. Āfrikas cūku mēris


ES atbalsts meža īpašniekiem. Gaidāmā nākamā ES projektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. Grozījumi Medību likumā. Āfrikas cūku mēris – riski, izplatība. Medību infrastruktūras objekti un to ierīkošanas nosacījumi. Diskusija. Atbildes uz jautājumiem.

Uzzināt vairāk.