Informatīvs seminārs par lauksaimniecības aktualitātēm un vidi saudzējošiem pasākumiem meliorācijas sistēmās


Aicinām visus uz Zemnieku saeimas 2018.gada pirmo ziemas semināru, kurā uzklausīsim ekspertu viedokļus par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iespējām intensīvas lauksaimniecības reģionos un vides elementu mērķtiecīgu plānošanu. Tāpat runāsim par lauksaimniekiem aktuāliem likumdošanas un lauku politikas jautājumiem. Lūdzam iepriekš pieteikties!

Programma_17_01_2018