Informatīvs seminārs par Mājražošanas attīstības iespējām, nosacījumiem un realizāciju.


Seminārs
MĀJRAŽOŠANAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS,NOSACĪJUMI UN REALIZĀCIJA
14. decembris, plkst. 11:00, Lizdēnu bibliotēkas zāle
Semināra programma:
Lokālās (vietējās) pārtikas nozīme mūsdienās
Pārtikas produktu izplatīšanas iespējas (kooperācija, ķēžu un tīklu jebtīklojuma veidošana)
Pārtikas kvalitāte, tās nodrošināšana un inovācijas
Vadlīnijas mājražotājiem
Pārtikas piesārņojums un higiēnas nodrošināšana
Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana un paškontrole (HACCP)
Mājražošanas attīstība Latvijā (piemēri)
Pārtikas ražošana mājas apstākļos. Nepieciešamie dokumenti,reģistrēšanās iespējas, normatīvie akti
Par savas saražotās produkcijas realizācijas iespējām
Lektori- Dr.oec. Ligita Melece – Vidzemes Augstskolas asoc. profesore,Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta nodaļas vadītāja
Mārcis Ulmanis – Pārtikas un veterinārā dienestaZiemeļvidzemes pārvaldes vadītājs
Linda Uglanova – Pārtikas un veterinārā dienestaZiemeļvidzemes pārvaldes vadītāja vietniece
Pasākumu rīko: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Burtnieku novads
Uzzināt vairāk.