Informatīvs seminārs Skultes kultūras integrācijas centrā ‘Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem”


10.00-10.30   Pieejamie Lauku attīstības plāna pasākumi 2016.gadā SIA LLKC Limbažu konsultāciju biroja vadītājs Aigars Legzdiņš  
10.30-11.00   Aktualitātes un izmaiņas tiešo maksājumu pietikšanās kārtībā 2016. gadā SIA LLKC Limbažu KB uzņēmējdarbības konsultante Zaiga Blaua  
11.00-11.30   Valsts atbalsta programmas Altum piedāvājums uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai AS “Attīstības finanšu institūcija “ALTUM” speciāliste Linda Zaķe  
11.30-12.00   LEADER pieejas pasākumu īstenošana- aktivitātes, pieejamais finansējums, kārtas Biedrības “Jūrkante” koordinatore
Sandija Kauliņa
 

Uzzināt vairāk