Integrētākās augu audzēšanas un aizsardzības pamatprincipi


Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās.

Apakštēma: Integrētākās augu audzēšanas un aizsardzības pamatprincipi, nepieciešamā dokumentācija un metožu ieviešana praksē. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu veidi, uzbūve, pārbaude un darba drošība.

Mērķis: Izglītot lauku uzņēmējus par  integrētās augu audzēšanas un aizsardzības  pamatprincipiem,  to ieviešanu praksē un AAL lietošanas iekārtu uzbūvi un sagatavošanu darbam.

Uzzināt vairāk.