Integrētās augu audzēšanas ieviešanas aktualitātes, mēslošanas līdzekļu lietošanas prasības, graudaugu, rapša un lauka pupu slimības un kaitēkļi, to ierobežošana


Valsts augu aizsardzības dienesta speciālisti bezmaksas seminārā informēs par integrētās augu audzēšanas ieviešanas aktualitātēm, mēslošanas līdzekļu lietošanas prasībām, par lauka monitoringu, graudaugu, rapša un lauku pupu slimību un kaitēkļu atpazīšanu uz lauka un to ierobežošanas pasākumiem. Seminārs notiks 15.02.2016. plkst. 10.00 Limbažu novada domes zālē.
Uzzināt vairāk