Konference “Medības 2018”


Koferences programma:

9.00 – 9.50 Ierašanās, reģistrācija
10.00 – 10.40 Konferences atklāšana, «Medības 2017» rezultātu apkopojums
10.40 – 11.10 Medību loma bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un lielo plēsēju sugu aizsardzībā un
apsaimniekošanā.
Dr.biol. Jānis Ozoliņš, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” vadošais pētnieks
11.10 – 11.40 Medību resursu administrēšana.
Valters Lūsis, Valsts meža dienesta Medību daļas vadītājs
11.40 – 12.10 Vai ir iespējams panākt līdzsvaru starp mežsaimniecību un medībām.
Guntis Ščepaniks, VAS “Latvijas valsts meži” Meža infrastruktūras un medību vadītājs
12.10 – 13.00 Kafijas pauze
13.00 – 13.30 Kā nepareiza grāmatvedības kārtošana traucē medībām?
Lelde Olšteina, SIA “BDO Audit” vecākā auditore
13.30 – 14.00 Medniekiem izvirzāmās kvalifikācijas un ētikas prasības.
Jānis Baumanis , Latvijas mednieku savienības valdes priekšsēdētājs
14.00 – 14.30 Pētījums “Sabiedrības attieksme pret medniekiem un savvaļas dzīvniekiem”
Dr.sc.soc., prof. Andris Pētersons, BAC “TURĪBA”, Komunikācijas fakultātes dekāns
14.30 – 15.00 Mednieku un dabas aizsardzības organizāciju pieredze starptautiskajā sadarbībā.
Linda Dombrovska, Žurnāla «Medības» galvenā redaktore, Latvijas mednieku asociācijas valdes
locekle
15.00 – 16.30 Diskusijas

Vieta: Rīgā, AS “Latvijas valsts meži” telpās, Vaiņodes ielā 1.

Reģistrācija un informācija: Sūtot pieteikumu uz latma@latma.lv līdz 2018.gada 12.februārim, rakstiet, esat ZSA biedrs.

Visiem, kam nebūs iespējas vērot konferenci “Medības 2018” klātienē tiks nodrošināta bezmaksas
tiešraide mājaslapā – http://www.latma.lv/lv/