Kursi “Minimālās higiēnas prasības pārtikas nozarē strādājošiem”


Kursi paredzēti pārtikas nozarē strādājošajiem mājražotājiem, mazo pārtikas un tirdzniecības uzņēmumu darbiniekiem.
(HACCP, laba higiēnas prakse, laba ražošanas prakse, paškontrole).

Lektore: Astrīda Mūrniece, sertificēta higiēnas ārste eksperte, pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (HACCP) vadītāja.

Pieteikšanās līdz 23.oktobrim pa telefonu 29353419 vai 26400401