Kursi par dzīvnieku pārvadāšanas noteikumiem Ozolniekos


Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 11. janvārī  Ozolniekos, Rīgas iela 34 organizē kursus dzīvnieku pārvadātājiem un dzīvnieku savākšanas centru darbiniekiem.
Galvenie jautājumi: dzīvnieku fizioloģija, stresa jēdziens, labturības prasības un noteikumi pārvadāšanas laikā, EK Regula  Nr. 1/2005.
Lektore: Pārtikas un veterinārā dienesta Novietņu uzraudzības daļas eksperte Tatjana Pastare.
Sākums pulksten 12.00. Kursu nobeigumā dalībnieki iegūst kvalifikācijas sertifikātu dzīvnieku pārvadāšanai LR teritorijā un uz ES valstīm.
Pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska; tālr. 26148820 un 63050235, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv