Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas pasākums Bīriņu pilī