Latvijas Zemnieku federācijas kopsapulce, piedalās R.Jakovickis