Laucienē informatīvs seminārs lauksaimniekiem


LLKC Talsu nodaļa Laucienē organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem par 2016.gada aktualitātēm.
Seminārs notiks 23.martā plkst.13:00 Laucienes kultūras namā, Laucienē.
Galvenās tēmas: aktualitātes no Lauku atbalsta dienesta; Lauku bloku un ainavu elementu precizēšana elektroniskā un papīra formātā; demonstrējums par Lauku bloku elektronisku precizēšanu; LLKC Talsu nodaļas aktuālā informācija par aktivitātēm 2016.gadā.
Vairāk informācijas pie LLKC Talsu nodaļas uzņēmējdarbības konsultantes Ilzes Ventiņas: tel.29262790; epasts: ilze.ventina@llkc.lv

Uzzināt vairāk.