Leader seminārs Madonā “Leader projekti 2015.-2020.periodā”


Janvārī turpinās semināru „LEADER projekti 2015.-2020. periodā” cikls. Semināros iepazīstamies ar MK noteikumu Nr. 590, 13.10.2015., nosacījumiem LEADER projektiem un MNF stratēģijas Rīcību plānu.
Semināri notiek: 6.janvārī plkst.10.00 Lubānas novada vēsturisko liecību piemiņas istabā, O.Kalpaka ielā 4, 7.janvārī plkst. 10.00 Cesvainē, Pils ielā 1A, domes 2.stāva zālē, 12.janvārī plkst. 10.00 Madonā, Saieta laukumā 1, domes 3.stāva zālē.
Uz semināriem aicināti uzņēmēji, topošie uzņēmēji, biedrības un pašvaldības.
Pilnu SVVA stratēģijas tekstu skatieties zemāk – „SVVA stratēģija iesniegta Lauku atbalsta dienestā”
Semināra mērķis: veicināt uzņēmēju, topošo uzņēmēju, biedrību un pašvaldību zināšanas LEADER projektu tēmu izvēlei un sagatavošanai.
Darba kārtībā: gaidāmo MK noteikumu, kas saistīti ar LEADER pasākuma nosacījumiem un LEADER projektu iespējām, skaidrojums. Ieskats SVVA stratēģijas Rīcību plānā.
Semināru organizē Madonas novada fonds, gatavojoties SVVA stratēģijas „Cilvēks, vieta darbs Madonas reģionā 2015.-2020.” īstenošanas uzsākšanai.
Vairāk informācijas www.mnf.lv
Nodibinājums „Madonas novada fonds”
Kontakti: +37127527343, jogitabaune@inbox.lv