LM diskusija “Sociālās apdrošināšanas sistēmas izaicinājumi”


Piedalās Zanda Melnalksne.