LOSP gaļas grupa, piedalās Mārtiņš Trons un Raimonds Jakovickis