LOSP laukaugu grupa par sēklaudzētāju autoratlīdzībām