M. Dzelzkalēja – Burmistre piedalās COPA Prezidija sanāksmē