M. Dzelzkalēja – Burmistre piedalās Eiropas Lauksaimniecības izpētes un inovāciju konferencē Briselē