M. Dzelzkalēja-Burmistre piedalās Eiropas Lauksaimniecības pētījumu un inovāciju konferencē