M. Dzelzkalēja – Burmistre piedalīās COPA valdes un prezidija sēdē