M. Dzelzkalēja piedalās EK Civilā dialoga grupā par Kopēju lauksaimniecības politiku