M. Dzelzkalēja piedalās EK Sociālā dialoga Lauku attīstības darba grupā