M. Dzelzkalēja vada COPA-COGECA Lauku attīstības darba grupu