M. Trons piedalās MK komitejas sēdē par likumprojektu “Grozījumi Biodegvielas likumā”