Mācību brauciens- interaktīvā programma jauniešiem “Laukiem būt”


Tiks apmeklētas piecas saimniecības Ozolnieku un Jelgavas novados, kas izvēlētas atbilstoši šī gada Dobeles un Jelgavas nodaļas rīkoto mācību jauniešiem VLT aktivitātē “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” dalībnieku biznesa idejām.
Uzzināt vairāk.